Çıxarma qolları

  • Çıxarma qolları

    Çıxarma qolları

    ●Çıxarma qolu silindrik jurnaldır
    ●Optik və pilləli millər üçün istifadə olunur.
    ●Çökülə bilən qol yalnız pilləli mil üçün istifadə edilə bilər.