Xətti rulman

  • Xətti rulman

    Xətti rulman

    ●Xətti podşipnik aşağı qiymətə istehsal olunan xətti hərəkət sistemidir.

    ●Sonsuz vuruş və silindrik milin birləşməsi üçün istifadə olunur.

    ●Dəqiq dəzgahlarda, tekstil maşınlarında, qida qablaşdırma maşınlarında, çap maşınlarında və digər sənaye maşınlarının sürüşmə komponentlərində geniş istifadə olunur.