Təkər Hub Yatağı

  • Təkər Hub Yatağı

    Təkər Hub Yatağı

    ● Qovşağın rulmanlarının əsas rolu çəki daşımaq və qovşağın fırlanması üçün dəqiq təlimat verməkdir
    ●Oksial və radial yükləri daşıyır, çox vacib hissədir
    ●Avtomobillərdə geniş istifadə olunur, yük maşınında da tətbiq sahəsini tədricən genişləndirmək meyli var.