Sferik rulmanlar

 • Sferik rulmanlar

  Sferik rulmanlar

  ● Sferik diyircəkli podşipniklər avtomatik öz-özünə düzülmə qabiliyyətinə malikdir

  ● Radial yükü daşımaqla yanaşı, iki istiqamətli eksenel yükü də daşıya bilər, təmiz eksenel yükü daşıya bilməz

  ● Zərbəyə yaxşı müqavimət göstərir

  ● Quraşdırma xətası və ya Bucaq xətası hallarının səbəb olduğu şaftın əyilməsi üçün uyğundur