Sərgi

Sərgi

14

May 2016 Şanxay Everbright Sərgisi XRL rulmanı

16

May 2016 Şanxay Everbright Sərgisi XRL rulmanı

13

Sentyabr 2016 Şanxay Dünya Sərgisi XRL rulmanı

10

Sentyabr 2016 Şanxay Dünya Sərgisi XRL rulmanı

11

2016 Payız Kanton Sərgisi XRL rulmanı

15

Sentyabr 2017 Şanxay Dünya Sərgisi XRL rulmanı

17

2018 Şanxay Dünya Sərgisi XRL rulmanı

12

2018 Şanxay Dünya Sərgisi XRL rulmanı